درحال بارگذاری

حرفه ای

بستن آلبوم با 14 ترانه


 • قابلیت انتخاب ترانه سرا ها
 • 14 ترانه طبق سلیقه شما
 • ارتباط مستقیم با ترانه سراها
 • تحویل البوم در کوتاهترین زمان
 • قیمت هر ترانه 99 هزار تومان

 • قیمت کل 1,386,000 تومان
انتخاب تعرفه
استاندارد

بستن آلبوم با 10 ترانه


 • قابلیت انتخاب ترانه سرا ها
 • 10 ترانه طبق سلیقه شما
 • ارتباط مستقیم با ترانه سراها
 • تحویل البوم در کوتاهترین زمان
 • قیمت هر ترانه 119 هزار تومان

 • قیمت کل 1,190,000 تومان
انتخاب تعرفه
پیشنهادی

بستن آلبوم با 8 ترانه


 • قابلیت انتخاب ترانه سرا ها
 • 8 ترانه طبق سلیقه شما
 • ارتباط مستقیم با ترانه سراها
 • تحویل البوم در کوتاهترین زمان
 • قیمت هر ترانه 129 هزار تومان

 • قیمت کل 1,032,000 تومان
انتخاب تعرفه
ویژه

بستن آلبوم با 6 ترانه


 • قابلیت انتخاب ترانه سرا ها
 • 6 ترانه طبق سلیقه شما
 • ارتباط مستقیم با ترانه سراها
 • تحویل البوم در کوتاهترین زمان
 • قیمت هر ترانه 149 هزار تومان

 • قیمت کل 894,000 تومان
انتخاب تعرفه